webbkamera_videosamtal_distans
Anpassning

Lagen ändras om undervisning på nätet

Nu ska lagstiftningen som förbjuder undervisning på entreprenad ändras. 
Vinnarna är små kommuner, som idag bryter mot lagen när elever får modersmålsundervising på nätet.

Utbildningsminister Gustav Fridolin lovar en snabbutredning för att kunna landa en lagändring efter årsskiftet.

– Regeringen och den borgerliga oppositionen är överens om att se över förutsättningarna för utökade möjligheter till modermålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och fjärrundervisning på entreprenad samt att göra en bredare översyn av entreprenadbestämmelserna i skollagen, sa Gustav Fridolin vid en debatt i riksdagen under tisdagskvällen.

Alliansens Maria Stockhaus (M) riktade kritik mot att beslut om utredning tagit för lång tid.

– När Skolinspektionen och media på nytt uppmärksammar frågan, då händer det saker, säger hon.

Bakgrunden är att små kommuner inte lyckas rekrytera de modersmålslärare som krävs för att tillgodose nyanlända elevers rättigheter. Det ökade antalet flyktingar gör problemet större.

Skollagen kräver nämligen att lärare är anställda inom kommunen där de undervisar. Men i valet mellan att låta eleverna stå utan modersmålsundervisning och att bryta mot lagen, har flera rektorer i småkommuner lagt ut modersmål och studievägledning på entreprenad. Eleverna får plugga på nätet.

– Den pågående flyktingkrisen aktualiserar än mer frågan om hur skolhuvudman kan ges goda förutsättningar att erbjuda nyanlända elever modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Det är regeringens avsikt att låta snabbutreda frågan för att en ny lagstiftning ska kunna träda i kraft nästa år, sa Gustav Fridolin i debatten.

Skolvärlden har tidigare berättat om Ådalsskolan i Kramfors, en av de skolor som får kritik av Skolverket för att de bland annat ordnar modersmålsundervisning i thai på nätet.

– Det har blivit ett moment 22. Hur jag än gör så bryter jag mot lagen. Vi kan helt enkelt inte följa lagen om fjärrundervisning. Eleverna måste komma i första hand, sa Mikael Wiklund, skolans rektor, till SVT.

Skolinspektionen och SKL har bett regeringen om regellättnader.

– I en sådan här extraordinär situation skulle man behöva sänka kvalitetskraven och få tillfälliga undantag i regelsystemet, har Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL tidigare sagt till SVT.

Han får stöd från Skolinspektionen.

– Ytterst så drabbar lagen om fjärrundervisning barnen som behöver den här undervisningen. Vi har nu uppmärksammat regeringen på de problem vi ser i allt fler kommuner och hoppas att lagstiftaren så snabbt som möjligt ser till att hitta lösningar, säger Marie Axelsson, chefsjurist på Skolinspektionen.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm