Reform i baklås

Nyanlända missar svenskundervisning för 75 miljoner

Bristen på behöriga lärare gör att huvudmännen inte kan söka de statsbidrag som skulle ge nyanlända mer undervisning i svenska. På Skolverket är man inte förvånad.

Bidraget

Det statliga bidraget på 7000 kr per elev är till för kommuner och fristående skolor som har nyanlända elever i årskurs 1-9 eller i förberedelseklass. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket och ska omfatta minst 105 timmar per läsår utöver den ordinarie undervisningen.

Källa: Skolverket

Endast 24 av 120 tillgängliga miljoner har begärts ut av huvudmän som ordnar extra undervisningstid i svenska för nyanlända. Det motsvarar 3 500 nyanlända elever.

– Många nyanlända är i behov av extra undervisning i svenska. Därför är det olyckligt om stora delar av bidraget inte används, säger Anders Palm, chef på Skolverkets statsbidragsenhet.

På grund av bidragets konstruktion kan skolorna inte göra som i den ordinarie undervisningen och tillfälligt ta in en lärare som inte möter alla formella krav för heltidsanställning. Skolverket uppmanar nu regeringen att ändra på reglerna och sänka behörighetskraven på de undervisande lärarna, så att fler kan ta del av satsningen.

– Man skulle exempelvis kunna kräva legitimerade lärare men skippa kravet på rätt ämne och rätt kurs. Och det finns andra, generösare skrivningar man kan göra. Men det är ytterst en politisk fråga vilken nivå man vill lägga sig på, säger Anders Palm.

Hur sannolikt är det att en sådan regeländring blir av?

– Regeringen har initiativet nu, vi har lyft problemet. Vi har vissa förhoppningar.

När är det realistiskt att tro att en eventuell förändring kan få effekt?

– Det beror på hur regeringen gör. En sådan skrivning kan göras med sikte på nästa ansökningsperiod, men också retroaktivt, så att skolor som ordnat extra undervisningstid under hösten kan ansöka om pengar i efterhand.

Att en stor del av pengarna ligger orörda är ingenting som förvånar Anders Palm. Sedan 2013 har han sett hur svårt huvudmännen har att hitta de lärare som krävs.

– Vi öppnade visserligen för förberedelseklasser att söka den här gången, vilket vi kanske trodde skulle ha större effekt. Men förvånad? Nej, säger han.

På grund av att så få har ansökt om bidraget har deadline för ansökningstiden flyttats fram från 15 oktober till årsskiftet. En ny ansökningsperiod inleds våren 2016.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm