Organisering

”Lokal och central samverkan bättre än en stor facklig organisation”

Sten Hagberg, distriktsordförande för LR i Halland,

”Två som är överens ger mer styrka än en sammanslagen organisation”, skriver Sten Hagberg i frågan om en eventuell ny facklig organisering.

| Foto: Elisabeth Ohlson Wallin och Shutterstock
Medlemsomröstning

Jag anser inte att det idag finns grund för att skapa en ny gemensam organisation för LR och Lärarförbundet. Jag tror mer på att utveckla samverkan både lokalt och centralt. Det kan bygga ett långsiktigt förtroende, och det tror jag är mycket bättre än att skapa en ny stor gemensam organisation.

När Lärarförbundet nu sedan årsskiftet blivit medlemmar i Saco så borde det i sig skapa goda förutsättningar för samverkan och samarbete, utan att skapa en ny stor organisation, där man riskerar att ingen grupp blir riktigt nöjd med organisationen.

För mig är alltså inte alternativet till det framlagda förslaget ett ökat avstånd mellan organisationerna, utan ett närmande som inte bygger på organisationsmodeller, ett närmande som blir mycket bättre om det växer fram genom ett utvecklat samarbete, såväl lokalt som regionalt och centralt.

Riskerar förloras i stor organisation

Jag menar också att två som är överens ger mer styrka än en sammanslagen organisation. Inte minst vid lokal samverkan har vi idag fördelen av att vara två organisationer som är företrädda vid förhandlingsbordet gentemot arbetsgivaren. Den representationen riskerar att halveras med en ny organisation.

En annan viktig faktor är att bevara den unika och avgörande kraft som Lärarnas Riksförbund varit under lång tid för Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare. Lärarlegitimation, mer fokus på kunskap i skolan, bevarandet av förtroendearbetstid och ferietjänster i skolan, det ökande stödet för ett statligt ansvarstagande för skolan – allt detta hade sett annorlunda ut om inte Lärarnas Riksförbund funnits.

Min bedömning är att detta riskerar att gå förlorat i en ny stor gemensam organisation. För att säkra den kraft som LR står för så anser jag, utifrån dagens förutsättningar, att LR bör förbli en stolt och självständig akademisk organisation för lärare och studie- och yrkesvägledare.

Utifrån detta röstar jag nej till det framlagda förslaget i medlemsomröstningen.

Sten Hagberg, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Halland och huvudskyddsombud för LR i Varberg
Förbundstyrelseledamot i LR 1996–2020

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera