E-vägledning och ivägledning – vad är det? Båda är relativt nya begrepp inom vägledning men har helt olika innebörd.

E-vägledning

E-vägledning är vägledning som sker digitalt via dator eller telefon istället för fysiskt möte i ett rum. I coronatider med distansundervisning på framförallt gymnasiet och utbildningar för vuxna har detta blivit aktuellare än på länge. Redan innan var det vanligt att vuxna eller ungdomar ringde eller mailade till vägledare och fick svar eller en fortsatt dialog som kunde betraktas som en vägledningsprocess där individen fått tillräcklig information om valalternativen och kunna jämföra med sina egna förutsättningar för att kunna fatta välgrundade beslut som kunnat leda till ansökningar till studier eller arbete. Det som är skillnaden idag är att många personliga möten flyttats från vägledarens arbetsrum eller samtalsrum till nätet och till de plattformar som finns för möten t ex Teams, Skype, Google Meets m fl.

Börje Lindqvist har kikat närmare på digital vägledning som presenterar detta i rapporten DigiSYV E-karriärvägledning Digital studie- och yrkesvägledning som på ett fint sätt sammanfattar läget just nu i Sverige vad gäller e-vägledning i praktik och i teori.

Ivägledning

Ivägledning är vägledning av människor som kommer från utlandet och behöver hjälp att få information om studievägar och vägen ut på svensk arbetsmarknad eller vägledning om studier och arbete utomlands.

Bland de vanligaste formerna av vägledning för människor från utlandet om studie- och yrkesvägar i Sverige är studie- och yrkesvägledning på SFI eller på komvux. Detta brukar vara en process med många olika led som t ex att skicka in betyg och intyg från tidigare studier till validering, komplettering av validerade betyg och skaffa nödvändiga språkkunskaper i svenska och eller engelska för att uppfylla behörighetskrav eller kunskapskrav för svenska utbildningar eller yrken.  När barn och unga kommer till Sverige så får de också börja med nybörjarsvenska fast på lite olika vis, barn i grundskolan integreras i klasser och får sedan extra stöd av studiehandledare och unga på gymnasiet erbjuds språkintroduktion för att få tillräcklig grund för att kunna klara nationella program sedan. En gymnasiala utbildning utomlands kan användas för att söka till högskolor och universitet även i Sverige men först behöver det valideras. Detta görs på UHR. Vidimerade slutbetyg/diplom ska scannas, ett personbevis skaffas på Skatteverket och sedan görs TISUS-testet alternativt skaffas betyg från komvux i svenska eller svenska som andra språk.  Skolverket har tagit fram bra material för att validera såväl vuxnas som ungas grundkunskaper för eventuella nivåplaceringar.

De vanligaste vägledningsformerna för studier- och yrken utomlands brukar ske inom ramen för särskilda språkreseföretag som ofta erbjuder utbildningsmässor för intresserade. Många högskolor har dessutom utbytesverksamheten med utländska högskolor så att studenter får en möjlighet till utlandserfarenheter. Det finns även många utbytesprogram inom t ex EU för såväl studier som arbete. Euroguidence är en utmärkt plattform för att får information om studie- och yrkesvägar inom EU. Läs mer på euroguidance.eu

Länkar för Ivägledning

Volontär utomlands

Studier utomlands

Mer om utlandsstudier

Nyanlända eller inflyttade elever från andra länder

Kommentera
lotta_lindstrom3
Lotta Lindström

Jobbar som studie- och yrkesvägledare sedan 1994. När Lotta var ute på skolorna som vikarie som upptäckte hon att det var i skolans värld hon ville jobba och sökte jag in på studie- och yrkesvägledarutbildningen 1991. Lotta har mest arbetat på grundskolor men också på gymnasiet och komvux.

”Alla skolstadierna är lika spännande och intressanta och väcker frågor som jag vill skriva om. Jag vill att alla elever ska ha rätt att få lyckas”.

Arkiv

Välj år/månad

  • 2022

  • Hela året
  • juni

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm