Framtidsval är de aktiviteter som utredningen ”Framtidsvalet – karriärvägledning för individ och samhälle” föreslår ska bidra till den generella karriärvägledningen i skolan stärks.

Vad menas med generella karriärvägledningen? Jo det är nya begrepp som utredningen vill ska användas framöver och de betyder den vida vägledningen i dagens sätt att uttrycka sig.

Innehållet i Framtidsval.
Innehållet i Framtidsval.

Dagens pandemi har ställt till det för skolorna som ska genomföra prao – många har helt enkelt ställt in aktiviteten andra har antingen haft prao utifrån förutsättningarna eller ställt om aktiviteten. De som ställt om har ofta haft en temavecka om arbetslivet där innehållet till mycket hög grad överensstämt med innehållet i Framtidsval.

Eleverna har fått se filmer eller lyssnat på länkade föreläsningar från yrkesföreträdare sedan gjort gruppövningar i klassen. Skolverket har tips om hur alternativ prao kan genomföras. Det viktigaste som eleverna ska få med sig är:

  • Erfarenhet av och kunskap om arbetslivet till exempel villkor, ansvar och krav både praktiskt och teoretiskt.
  • Få syn på sina styrkor, förmågor och intressen, testa om deras syn på arbetslivet stämmer med verkligheten.
  • Få kännedom om genus, status, sociala och kulturella roller och hur dessa påverkar arbetslivet.
  • Få en grund att stå på vad gäller gymnasievalet.

När pandemin är över och skolorna åter kan genomföra prao som vanligt igen vore det fantastiskt om delar av de arbetslivsorienterande insatserna de haft på skolan istället för prao fortsätter att finnas i form av temadagar med perspektivvidgande och yrkesorienterande innehåll.

Framtidsvals tre huvudteman:

  • Val och framtidsplanering.
  • Arbetsliv och samhället.
  • Utbildningsvägar och yrken.

Innehållet, som till exempel karriärkompetens, motivation, studieteknik, arbetlivets krav och förutsättningar, arbetsmarknadens villkor och parter, arbetsrätt, entreprenörskap, söka jobb, jobba, utbildningsvägar och prognoser, ger utmärkt grund för den vida vägledningen i skolan – den som är studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

Här finns det ett fält där studie – och yrkesvägledningen och lärarna på skolan kan samarbeta och utveckla elevernas valkompetens. Med detta innehåll blir eleverna väl rustade för sina framtida studie- och yrkesval och kan fatta kloka och avvägda beslut som grundar sig på ett brett underlag.

Kommentera
lotta_lindstrom3
Lotta Lindström

Jobbar som studie- och yrkesvägledare sedan 1994. När Lotta var ute på skolorna som vikarie som upptäckte hon att det var i skolans värld hon ville jobba och sökte jag in på studie- och yrkesvägledarutbildningen 1991. Lotta har mest arbetat på grundskolor men också på gymnasiet och komvux.

”Alla skolstadierna är lika spännande och intressanta och väcker frågor som jag vill skriva om. Jag vill att alla elever ska ha rätt att få lyckas”.

Arkiv

Välj år/månad

  • 2022

  • Hela året
  • juni

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm