Allt tydligare att staten måste ta över

Corona innebär märkliga tider för hela vår omvärld, och det här påverkar naturligtvis även Lärarnas Riksförbund. Det märks inte minst genom att vår kongress, vårt högsta beslutande organ som hålls vart fjärde år, denna gång går av stapeln i delar. 

Den första delen, som var helt digital, ägde rum den 15–16 maj. Totalt 145 kongressledamöter, från norr till söder, möttes för att fatta viktiga beslut för att forma framtiden för oss lärare och studie- och yrkesvägledare. Beslut som är helt avgörande för svensk skola och dess elever. Vi visade att vi i Lärarnas Riksförbund är beslutsmässiga även när omvärlden befinner sig i en extraordinär situation – det är demokrati på riktigt.

Kongressen invigdes högtidligt av riksdagens (”digi”)talman, Andreas Norlén, som i sitt tal tackade oss lärare och studie- och yrkesvägledare för det arbete vi har gjort och gör under denna svåra tid. Lärarkåren har under hela våren befunnit sig i frontlinjen och skolan har fortsatt leverera i en tid då allt gungar. Det är en ovärderlig insats. 

Den omställning och situationsanpassning som ni medlemmar har gjort under våren är exceptionell och den har tagit på krafterna. Även om många tycker att det gått förvånansvärt bra, så blir sprickorna tydligare ju längre tiden lider. 

Vår nya undersökning gällande covid-19:s påverkan på svensk skola visar att så många som åtta av tio lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat sedan pandemin tog fart i Sverige.

Även elevernas kunskapsutveckling har påverkats negativt av coronapandemin, vilket kommer att ha stor effekt både på individuell och samhällelig nivå.

Drygt fyra av tio lärare uppgav i undersökningen att de inte skulle hinna genomföra all undervisning som var tänkt under vårterminen. Ska detta omsättas i pengar, innebär det att den uteblivna undervisningen beräknas kosta samhället drygt 5,5 miljarder kronor. 

Du kan läsa mer om undersökningen här på skolvärlden.se.

De krav som Lärarnas Riksförbund länge upprepat är nu viktigare än någonsin. Kommunernas förmåga att finansiera skolan var på fallrepet redan före virusutbrottet, nu riskerar deras ekonomin att kollapsa i och med pandemin och dra med sig den svenska skolan i fallet. Höga kostnader och en tuff arbetssituation sätter ökad press på en lärarkår som redan går på knäna. 

Det är nu hög tid för staten att ta över ansvaret för svensk skola. En statlig utredning har lagt förslag för att minska segregationen och skapa en större likvärdighet, något som snabbt måste omsättas i praktiken. Det handlar bland annat om att tillföra grundskolan extra resurser och slå ihop flera riktade statsbidrag till en statlig finansiering. Det centrala är att bidraget sedan fördelas med en socioekonomisk viktning, så att skolorna och elever med störst utmaningar och behov också får mest resurser. 

Förberedelserna för tiden efter coronaviruset är nu avgörande. Lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas roll kommer att betonas i krisens efter-dyningar. Men nu väntar först sommarledighet och vila, som i år är mer välförtjänt än någonsin. 

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Ledare i Skolvärlden #5 2020

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm