Organisering

Styrelseledamöterna: Därför röstar vi nej

omrostning-klassrum-box

Tre ledamöter ur LR:s förbundsstyrelse motiverar sitt beslut att rösta mot en facklig sammanslagning.

Medlemsomröstning

I förra veckan röstade vi i LRs medlemsomröstning och från oss blev det ett tveklöst NEJ. Vi menar att det förslag på ny organisering som kommer från de tre förbundsstyrelserna i LR, Lärarförbundet och Sveriges skolledarförbund inte tillvaratar våra medlemmars intressen i tillräckligt hög grad för att vara ett bättre alternativ än dagens förbund.

Vi sitter själva i LR:s förbundsstyrelse men har en annan uppfattning i organiseringsfrågan. Med detta sagt respekterar vi självklart de beslut som fattats och den demokratiska processen, även om vi har en avvikande åsikt. Dock vill vi redogöra för vår ståndpunkt för att bidra med ytterligare perspektiv till andra medlemmar som – liksom vi – har att ta ställning i denna viktiga fråga.

Brådskan leder till frågetecken

I september 2020 röstade LR:s kongress för att genomföra en utredning om en framtida organisering. Det var nog inte många av oss som röstade för förbundsstyrelsens proposition som väntade sig att vi skulle befinna oss här, 16 månader senare – månader som innefattat en mångmiljonkampanj från Lärarförbundet riktad mot våra medlemmar och en rekordsnabb utredning – med ett förslag på en ny organisering tillsammans med sagda förbund samt skolledarförbundet.

Ja, det har gått snabbt och vi menar att denna brådska har bidragit till att det finns frågetecken när det gäller liggande förslag. Inte minst gäller det den omfattande grundskoleföreningen där ämneslärare, klasslärare, lärare i fritidshem, förskollärare ska samsas, eller frågan om studie- och yrkesvägledarna och kulturskolan som inte heller är tydliggjord. Vi tror inte att det stora grundskoleröret, som blandar medlemmar med olika typer av uppdrag, olika arbetstidsavtal och olika och ibland motstridiga behov, kommer att bidra till facklig styrka. Vi oroas också över att våra syv-medlemmar ska känna sig än mer osynliggjorda i den nya organisationen. Till det kommer oklarheter om distrikten och deras arbete, för att nämna några exempel.

Samarbete ändå möjligt

På sina håll luftas nu farhågor att LR skulle bli marginaliserat när Lärarförbundet har gått in i Saco och alltmer närmat sig vår politik. Vi bedömer dock risken med att gå in i denna nya organisation som större. Om vi nu har två förbund som ligger nära varandra politiskt, så borde förutsättningarna för ett fördjupat samarbete öka, ett samarbete som skulle kunna bygga upp en nödvändig tillit och ett förtroende oss emellan och kanske med tiden utmynna i något nytt. Om ettdera förbund i stället skulle lägga sin tid och kraft och sina pengar på att motarbeta det andra, så tror vi knappast att det skulle gynna dem. Vår erfarenhet säger att medlemmarna, med all rätt, starkt ogillar ett sådant agerande.

Att vi nu väljer att skriva denna text handlar alltså om att vi hoppas att det kan ge ytterligare underlag inför ert val. LR har en stolt tradition av ett öppet debattklimat och vi vill bidra till det genom att klargöra att det även i förbundsstyrelsen finns olika åsikter. Sist och slutligen uppmanar vi så alla medlemmar att sätta sig in i förslaget, diskutera med kollegor, bilda er en egen uppfattning och RÖSTA!

Duska Dobrota Jansson, föreningsombud Västerbergslagens utbildningsförbund. och förbundsstyrelseledamot
Anna Charlotta Gräslund, bitr. föreningsombud Stockholm och förbundsstyrelseledamot
Anneli Landberg, föreningsombud Laholm och förbundsstyrelseledamot

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm