Hur ska vi ha det tillsammans?

Ett av de svårare samtalen så här i början av terminen är det här om lärmiljön och hur vi ska ha det tillsammans. Ja, samtalet i sig när alla är pigga, fyllda av energi och arbetsiver i början av terminen innan eleverna kommit är inte så svårt i sig. Oftast är vi rörande eniga. Lärmiljön ska vara trivsam och bra för inlärning.

Vi vuxna i arbetsgruppen ställer i ordning. Vissa med större iver och talang än andra men klassrum ställs i ordning, affischer sätts upp och material ordnas så att allt ska vara väl förberett inför terminsstarten.

När eleverna kommer har vi ofta dagar där vi pratar om trivsel, värdegrund, lärmiljö – ja, helt enkelt hur vi ska ha det tillsammans så att alla ska få bästa förutsättningen för att lära sig så mycket det bara går.

Min närmsta kollega och jag har väldigt liknande tankar kring det här med lärmiljöer och hur det ska se ut. Kollegan är klart bättre på att kreativt möblera rum och använda tyger på väggar men båda är vi eniga om att det är vi vuxna som bokstavligen bestämmer var bordet ska stå. Har vi möblerat ett rum på ett visst sätt, satt upp en plansch eller ställt in en blomma så ska den stå just där vi bestämt att den ska stå. Ja ibland möblerar vi om mitt under pågående termin och kanske ibland till och med lektion men alltid på vårt initiativ och kommando. Lärmiljön förändras beroende på vad vi läser och vilket material vi behöver just då. Eleverna är med och skapar det som sätts upp på väggarna. Allt för att det ska vara trivsamt.

”Här kommer det knepiga”

Själv tycker jag om att gå runt och pyssla med lärmiljön när det pedagogiska arbetet är igång. På något vis så finner jag att det har en lugnande effekt på elevgruppen när jag skrotar på med att exempelvis vattna blommor eller torka bord. Ibland får en rastlös eller arbetsivrig elev självklart hjälpa till. Jag visar med det här att lärmiljön är något jag värnar om och vill hålla det fint för oss alla.

I samtal med eleverna så lyfter jag gärna hur viktigt jag tycker det är att vi tillsammans har det fint runt omkring oss och att det är ordning för allas skull. Innan passet är slut så ser jag över klassrummet och är något inte som det ska så får eleverna åtgärda det direkt.

Men här kommer det knepiga. Ofta delar vi ju klassrum med varandra. Och när terminen väl är igång så blir det som oftast så att den tidigare helt eniga vuxengruppen på något sätt tolkar om vad trivsam inlärningsmiljö är. Det kan vara tidsbrist, det kan vara glömska, det kan vara att det kanske inte var så viktigt eller att man kanske inte ser att det ligger skräp på golvet eller sönderrivna affischer på väggarna. Klassrum kan lämnas i oordning så nästa person som tar över får en mindre trivsam lärmiljö för sin lektion. Saker som gått sönder lämnas kvar i rummet och papper som ramlat på golvet får ligga kvar.

För så är det, så fort vi vuxna inte håller efter det vi sagt, så fort vi inte ser till att be eleverna städa upp efter sig – ja då förstörs lärmiljön och det väldigt fort. Det blir så lätt att säga att det är den här klassen eller den här elevgruppen som inte kan sköta sig. Men jag undrar om det inte är det här svåra att faktiskt ta samtalet igen i vuxengruppen. Vad var det nu vi bestämde? Hur ville vi att det skulle se ut i våra lärmiljöer? Följer vi vuxna verkligen det vi bestämt?

Jag tycker det är ett svårt samtal att ha – hur ska vi ha det tillsammans?

Kommentera
Karin Boberg
Karin Boberg

Karin Boberg är lärare i SO på Glömstaskolan även förstelärare i ledarskap. Undervisar även vid Södertörns högskola, föreläser i olika sammanhang och författare två böcker med en tredje på gång. Skriver även på den egna bloggen karinbyggerundervisning.com

Karin har arbetat som SO- lärare sedan 2003 både inom den privata och kommunala skolvärlden. Hon även varit fackligt engagerad och föreläst för  lärarstudenter och nyexaminerade lärare hur de ska få en bra start i yrket. Karin har även jobbat som skolledare.

Karin bloggar om skolvardagen från ämnesarbete och anpassningar till de små detaljerna som får undervisningen flyta och de funderingar som yrkesvardagen ger.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm