Det är inte lärarnas fel

Häromdagen avslutades ett för Sverige ovanligt symposium. Det var den Kungliga Vetenskapsakademin som tillsammans med Wenner-Gren stiftelserna arrangerade en forskarkonferens om lärarprofessionen. Vad var det som var ovanligt? Dels är det ovanligt med den typen av konferenser i Sverige dit världens ledande forskare inom utbildningsområdet är inbjudna, dels är det egentligen lite märkligt att det var på Vetenskapsakademins och Wenner-Gren stiftelsernas initiativ. Båda institutionerna arbetar egentligen mycket mer med naturvetenskaplig forskning.

Bakgrunden till akademins intresse för skolforskning är ett arbete inom dess skolkommitté och framförallt inom en arbetsgrupp inom kommittén som heter Framtidens skola. Kommittén har redan tidigare bjudit in till några forskningsseminarier som blivit omtalade, om till exempel marknadsreformernas påverkan på det svenska skolsystemet eller som i våras kring nationella prov och betyg.

Tyvärr var inte det senaste symposiet öppet för alla som var intresserade. Formatet för dessa symposier är att förutom de inbjudna talarna så är det bara speciellt inbjudna gäster som kan komma och lokalen är liten så det blir inte så många inbjudningar. Men symposiet hade en imponerande bredd bland deltagarna. Där fanns representanter för såväl fackföreningar som myndigheter förutom, naturligtvis, forskare inom fältet. Akademin hoppas att de ska kunna göra något av det som sades under dagarna tillgängligt och känt, för det som sades var viktigt och skulle kunna ha stor betydelse för svensk skola.

Jag ska inte här föregripa vad som kommer ut från akademin om innehållet (Det finns lite bildklipp och annat under #kvateachers på Twitter). Men jag vill redan nu dela ett av de genomgående teman som många av de internationella forskarna kom tillbaka till åter och åter. En fungerande skola bygger på en lärarkår som ges stöd att mer och mer utveckla sin professionella kunskap och sin autonomi och betydelsen av att inte se på lärarkåren som ett problem och en brist.

Ingen gav bättre uttryck för detta än Professor Oon-Seng Tan från Singapore som inte nöjde sig med att bara säga det utan också ledde de församlade forskarna (och en generaldirektör) i allsång utifrån melodin från ABBAs I have a dream.

Jag tycker den här sången borde ersätta de klipp som snurrade runt i sociala media förra året med temat Det är lärarnas fel. Ni kan själva höra forskare med flera sjunga sången här.

Och här är originalet om ni tycker det gnisslar för mycket i öronen.

Och så texten så klart:

I have a dream

A song to sing
To help us cope with anything
If you see the wonder
of a teacher’s role
You can take the future
what’er the learning curve
We believe in teachers
Something good in everything
we see
We believe in teachers
And we”’ll bring humanity with
us
We’ll cross the stream – we
have a dream

I have a dream
A hope to see
To help us through reality
And our destination makes it
worth the while
Children of our future
Youth that rise to serve
We believe in teachers
Something good in everything
we see
We believe in teachers
And we’ll bring humanity with
us
We’ll cross the stream – we
have a dream

Kommentera
kornhall_gra2
Per Kornhall

Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och skolutveckling.

Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är ”Lärare – En handbok”, ”Omstart för skolans digitalisering” samt ”När skolan blev marknad. Trettio år med friskolor”.