När nu Riksrevisionen äntligen efter decennier tittar på lämpligheten i den praxis som vuxit fram vad gäller skolpeng i Sverige är slutsatserna lika klara som självklara:

”Riksrevisionens sammanfattande bedömning är att regelverket i vissa avseenden motverkar en likvärdig skola och därför behöver förändras. Riksrevisionens bedömning är att det nuvarande regelverket medför svårigheter för såväl huvudmännens möjlighet att planera sin verksamhet som en effektiv resursfördelning. Det beror bland annat på att enskilda huvudmän ska ersättas enligt lika villkor, men har andra förutsättningar för sin skolverksamhet än de kommunala huvudmännen.

Samtidigt har de enskilda huvudmännen svårt att bedöma om de får rätt ersättning. Därutöver speglar inte skolpengens storlek kostnaden för att ta emot eller förlora en ytterligare elev. Riksrevisionens bedömning är även att regelverket för påtagliga negativa följder på lång sikt vid etablering av fristående skolor inte fungerar ändamålsenligt.”

Man skriver också att regeringen bör se till att en nationellt bestämd schablon för ersättningen till fristående skolor införs.

Det som var självklart redan på tidigt 1990-tal, men som de borgerliga partierna motsatt sig så sent som i våras när regeringen försökte införa en ändring, har nu återigen slagits fast: Det system med skolpeng som finns missgynnar elever på kommunala skolor!

Det är en sak att lobbyister arbetar på att säkra vinsterna för friskolornas ägare (vilket är illa nog eftersom det innebär att skattemedel går till annat än lärarlöner). Men det är något helt annat att så många av riksdagens politiker ställer sig bakom ett system som systematiskt missgynnar elever som väljer att gå i ett offentligt skolsystem. Det är emot grundläggande principer i den svenska rättsstaten och regeringsformen.

Det här borde bli första spiken i kistan för det nuvarande systemet och måste leda till en omvärdering av synen på skolpengen över hela det politiska spektrat i svensk politik.

Kommentera

De borgerliga partierna röstade ner de förslag regeringen lagt om skolval och kommunernas rätt till ersättning för det ansvar de enligt lag har. Istället uppmanade riksdagen regeringen att ta fram mer och andra underlag.

Det var väntat men det går inte att komma ifrån att det är för sorgligt. Flera svenska utredningar och OECD har slagit fast att Sverige behöver göra något åt skolvalssystemet och finansieringen av skolan. Böckerna om och programmen om skolans bristande styrning duggar tätt. De utredningar som har tagits fram är oerhört gedigna och har lämnat förslag på mycket modesta förändringar.

Men det hjälps inte. Majoriteten av riksdagsledamöterna tycker att privilegiet för svensk medelklass att ställa sina barn i kö tidigt och aktiebolagens vinster är viktigare än en bra skola för alla barn.

Vi nås då av ännu en nyhet om en friskola som håvar in pengar som är avsedda för en utbildning som de inte ger. Realgymnasiet får skolpeng baserad på en beräkning som utgår från att en sådan utbildning ska innehålla stall och hästar. Nu går friskolan till förvaltningsrätten för att få rätt eftersom kommunen protesterade. Uppsala kommun gjorde samma sak för några år sedan men förlorade. Det är inte fel att ta skattepengar från skolsystemet så länge man bara använder rätt ord i kursbeskrivningarna.

En grupp lärare (+ en lärarstudent, en rektor och en SYV) skriver i tidningen Arbetet att ” Därför anser vi att de borgerliga partierna måste förklara sig nu, menar de verkligen att de värnar koncernernas vinster framför en mer rättvis och likvärdig skola där kunskapen och bildningen står i fokus?”.

Man kan inte på partikanslierna hos L, C, M, KD och SD säga att man inte visste bättre. Det fungerar för att förklara varför man satte ihop ett så uselt skolsystem 1992. Men nu trettio år senare har vi sett effekterna. Det behöver sägas att torsdagens omröstning behöver vara en av de saker lärare i hela Sverige behöver fundera på när man går till valurnorna i höst.

Kommentera
kornhall_gra2
Per Kornhall

Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och skolutveckling.

Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är ”Lärare – En handbok”, ”Omstart för skolans digitalisering” samt ”När skolan blev marknad. Trettio år med friskolor”.