Bota lärarbristen med importerad kompetens

Tanken på att rekrytera lärare från utlandet har funnits mycket länge. Jag bloggade om detta i januari. Det görs och har gjorts försök med import sedan lång tid tillbaka. Det är en verksamhet som inte låter tala om sig särskilt mycket.

I Sverige anser vi att vår lärarutbildning är den allra bästa och vi vill inte ha dem som är sämre utbildade.

Malmö stad har försökt importera lärare från Danmark och Finland. Malmö stad anser, självkritiskt och glädjande nog, att Sverige inte alls är världsbäst på lärarutbildning. Andra länders lärarutbildning har sådana kvaliteter att de duger, menar man i Malmö Stad. Självklart är det så. Det finns till och med länder som har en bättre lärarutbildning än den svenska. Vi behöver bara resa över till Finland.

Nu tar politiker tag i lärarimporten och Moderaterna vill satsa hela 100 miljoner kronor för att rekrytera 5000 nya lärare från utlandet. Syftet är att motverka tidernas i särklass största lärarbrist.

Det är ett förslag i moderaternas skuggbudget. Moderatledaren Ulf Kristersson säger: På lång sikt måste vi ha fler lärare som vill bli lärare och stannar kvar i yrket. Men på kort sikt måste vi också se till att flera utbildade lärare kan komma till Sverige och vara lärare. Alltså fler tyska lärare som undervisar i tyska, engelska lärare som undervisar i engelska, säger moderatledaren Ulf Kristersson. 

Moderaterna hänvisar till Skolverkets senaste prognos som visar att det troligen kommer att saknas 80 000 lärare om 15 år om dagens examinationsnivå blir densamma. Moderatledaren menar att det främst handlar om språk och ämneslärare till grundskolans högstadium, gymnasiet och Komvux. 100 miljoner räcker för att marknadsföra Sveriges skola och dessutom ändra regelverket för att kunna importera kompetenta och professionella lärare.

Han har också ett annat radikalt förslag och det är att ta bort kravet på att man idag måste kunna svenska. Moderaterna vill dock inte ha samma undantag från svenska språket för lärare som redan finns i landet bland de nyanlända. För dem räcker snabbspåret, det vill säga möjligheten att på kort tid lära sig svenska och validera sina utländska examina.

Jag är sedan i augusti 2016 president i ATEE (Association for Teacher Education in Europe) och har goda kunskaper om europeisk lärarutbildning sedan 40 år tillbaka i ATEE. Det finns idag både lärarbrist och läraröverskott i ATEE:s medlemsländer i Europa. Det är märkligt att inte flera har tänkt på importera lärare från de länder som har stora överskott. Det gäller inte enbart språklärare, utan kan också gälla naturvetare som Sverige har stor brist på. Språket är inte alls något oöverstigligt hinder. Företag utbildar idag sin personal i andra språk på mycket kort tid för utlandstjänstgöring och det är alldeles självklart att lärare också kan utbildas mer effektivt än vad som sker idag.

Att importera lärare vitaliserar absolut den svenska skolan. Möten med utländsk lärarutbildning och utländsk kompetens utvecklar den svenska lärarutbildningen och den svenska skolan. Vi måste kunna se att även andra länders lärarutbildningar faktiskt duger i Sverige. Vi är inte världsbäst på att utbilda lärare, det gäller inte enbart dansk och finsk lärarkompetens. Det finns många andra länder som har mycket bra lärarutbildningar.

Import av lärarkompetens är ett utmärkt sätt att råda bot på den svenska lärarbristen och förnya och stimulera verksamheten i skolan och i högre utbildning.

Kommentera
morberg_710B
Åsa Morberg
  • Åsa Morberg är en didaktiker och flitigt anlitad föreläsare och debattör, som brinner för skola och lärarutbildning. Hon har under många år ägnat sig åt undervisning, forskning och administration vid Stockholms universitet och Högskolan i Gävle.
  • Hennes avhandling i pedagogik (1999) handlade om metodikämnet och docenturen bygger på forskning om nya lärares första tid.
  • Hon är författare och har publicerat många verk.Hon arbetar internationellt som  i ATEE, en europeisk organisation för lärarutbildningen, och  i WFATE, världsorganisationen för lärarutbildningar.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm