Vi behöver inte fler riktlinjer för att sätta betyg

Nu ska snart höstterminens betyg vara klara och för första gången får enbart legitimerade lärare avge betyg. Legitimerade lärare ska hjälpa och stödja icke legitimerade lärare i betygssättningen och signera betygslängder. Många skolledare och många lärare vittnar om svårigheter av skilda slag. En fråga är hur det egentligen ska gå till, rent praktiskt, när en legitimerad lärare stöder en icke legitimerad lärare i betygssättningen?

Många lärare och skolledare efterlyser centrala riktlinjer för betygssättningsstöd med legitimerade lärare. De menar också att det saknas tid för bedömningsprocessen. I den här bloggen talar jag mot flera centrala riktlinjer från Skolverket och uttalar stöd för ett lokalt, självständigt, rättssäkert och obyråkratiskt hanterande av betygen. 

Alla lärare har satt betyg tidigare. Det enda som skiljer efter 1 juli 2015 är att en icke legitimerad lärare får stöd av en legitimerad lärare att sätta betyg. Vem vinner på att märkvärdiggöra den processen, kan man undra? Vi har ett styrsystem som innebär att det finns en frihet att tänka själv och skapa egna rutiner. Anta den möjligheten! Det kan aldrig någonsin bli riktigt rättvist. Betyg är, hur man än beter sig, godtyckliga och subjektiva. Lärare tolkar betygssystemet olika och det är den enskilda läraren som avgör hur tillförlitlig kunskapsbedömningen blir.

Vi har vant oss vid att våra regeringar har styrt Skolverket hårt och Skolverket har fått mängder av detaljerade uppdrag, som det varit svårt att fullgöra och det har gjort Skolverket osjälvständigt. Många insatser från Skolverket bygger inte ens på reella behov. Källa till detta påstående är en rapport från Statskontoret.

Hur kan man efterfråga fler riktlinjer kring betygssättning? undrar jag. Det finns ett stort frirum här som kan utnyttjas. Det finns också erfarenheter från högre utbildning att använda sig av.

Högskolan har ett system med examinatorer, som man kan jämföra med och inspireras av. Enskilda lärare avger inte betyg i högre utbildning, utan det gör en särskild utsedd examinator. Examinator ska inte vara samma person som kursansvarig eller en undervisande lärare. Hur examinatorerna arbetar varierar. En del examinatorer tar lätt på sina uppdrag och skriver i princip på betygslistorna, och då har undervisande lärare eller kursansvarig redan avgivit betygsförslagen. Andra examinatorer tar mera allvarligt på sitt uppdrag och går in och studerar lärandemål, tar ett delat ansvar för examinationen och avger sedan betygen självständigt, efter samråd med kursansvarig och undervisande lärare. Det är två helt skilda sätt men det finns naturligtvis alla möjliga mellanformer.

Det är märkligt att det efterfrågas centrala riktlinjer för hur det ska gå till när legitimerade lärare sätter betyg. Betyg är myndighetsutövning och det är självklart noga med hur det görs, men vi har kompetenta skolledare och professionella lärare som kan tänka själva och skapa bra rutiner för betygssättningen lokalt. Flera riktlinjer behövs inte.

Kommentera
morberg_710B
Åsa Morberg
  • Åsa Morberg är en didaktiker och flitigt anlitad föreläsare och debattör, som brinner för skola och lärarutbildning. Hon har under många år ägnat sig åt undervisning, forskning och administration vid Stockholms universitet och Högskolan i Gävle.
  • Hennes avhandling i pedagogik (1999) handlade om metodikämnet och docenturen bygger på forskning om nya lärares första tid.
  • Hon är författare och har publicerat många verk.Hon arbetar internationellt som  i ATEE, en europeisk organisation för lärarutbildningen, och  i WFATE, världsorganisationen för lärarutbildningar.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm