Den här utredningen kan vara precis vad skolan behöver

Regeringen har nu uppfyllt skrivningen i januariöverenskommelsen om en utredning om statligt huvudmannaskap för skolan. Äntligen är det nog många lärare som tänker. Men man blir lite brydd över hur det presenteras. Det var uppenbart att det främst är liberalerna som är avsändare eftersom det var de som först presenterade den i media.

Att ta fram ett sådant här underlag fanns alltså i januariöverenskommelsen. Men Anna Ekström har inte gjort någon hemlighet av att hon inte riktigt gillar just den punkten. Är det så att liberalerna nu har fått den utredning de blivit lovade en natt i januari för länge sedan men att det egentligen inte finns någon uppslutning inom Regeringskansliet bakom den?

Det är synd i så fall. Inte minst eftersom det här är något många lärare och lekmän ute i samhället tror på. En sådan utredning kan också ge ett nytt och friskt perspektiv i det inlåsta politiska läge som svensk skola befinner sig i. Trots kraftfulla protester mot vinster, trots miljardaffärer med utländska hedgefonder, med en krossad offentlighetsprincip, trots segregation, sjunkande resultat och minskad likvärdighet, trots protester från lärarnas och skolledarnas fackföreningar, trots kritik från OECD och ett antal svenska utredningar så tågar det svenska marknadsexperimentet vidare – till omvärldens förundran. Så den här typen av utredning kan nog vara precis vad skolan behöver.

Utredaren ska bland annat föreslå hur staten kan ta över ansvaret för de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän samt ge förslag på hur en myndighetsorganisation för den statliga skolan kan se ut. Han (för det är en man) ska föreslå en finansieringsmodell och ge förslag på hur staten skulle kunna ta över arbetsgivarskapet för lärare, skolledare och övriga yrkesgrupper i de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän. I uppdraget ingår också att analysera och föreslå hur fristående skolor kan inrymmas i ett system med statligt huvudmannaskap för skolan.

Om man nu verkar vara lite ljum kring detta på departementet kan vi tydligt se att man är intresserad av att gå vidare med och bygga upp strukturer sprungna ur Björn Åstrands utredning om framtida professionsprogram. Skolverket får nu bland annat i uppdrag att utveckla rektorsutbildningen och vad som kan vara väldigt viktigt: en mentorsutbildning som ska skapa en ”kvalitativ introduktionsperiod” för nya lärare. Ni som minns kommer ihåg att Jan Björklund försökte införa en introduktionsperiod men att det initiativet strandade på grund av SKR:s motstånd. Nu gör alltså den här regeringen ett nytt försök att få till en liknande reform som ju naturligtvis är en viktig och i Sverige illa skött fråga.

En annan nyhet är att staten bestämt sig för att dela ut en extra skolmiljard till skolan. Det är en signal om att skolan får hjälp med att klara smällen från coronapandemin. Men nu gäller det att svenska lärare verkligen också får del av den. Eller rättare, att de svenska elever som drabbats av coronapandemin får det stöd de behöver och att inte pengarna sugs upp i kommunernas svarta hål eller bara passerar dem rakt in i skolföretagens aktieutdelningar.

I övrigt vill jag önska alla läsare en god jul och ett bättre år än detta skit-pandemi-år. Förhoppningsvis blir det ett år då evidens och transparens blir centrala inslag i en pandemistrategi värd namnet. 

Och hörni: – så j:a kul vi ska ha när vi alla är vaccinerade och kan ses igen!

Kommentera
kornhall_gra2
Per Kornhall

Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och skolutveckling.

Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är ”Lärare – En handbok”, ”Omstart för skolans digitalisering” samt ”När skolan blev marknad. Trettio år med friskolor”.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm