Droppa Tegnell nu, Anna Ekström!

Jag skrev för någon vecka sedan en rapport på EU-nivå om situationen i förskolan i Sverige kopplat till Covid. Det var då oerhört märkligt att skriva om de beslut som idag gäller i Sverige och som upprör Lärarförbundets medlemmar. Att till ett Europa som slåss med näbbar och klor för att begränsa smittspridning skriva att i Sverige får en Covid-sjuk förälder lämna ett snuvigt barn till förskolan, ter sig troligen som science fiction för de jag skriver för.

Denna fundamentala brist på försiktighetsprincip som Folkhälsomyndigheten uppvisar saknar motstycke och jag har full förståelse för att man är upprörd på landets förskolor.

På samma sätt har jag förståelse för den upprördhet som nu finns bland lärare och elever i vårt land som tvingas gå till fulla skolor där en stor del av dem har otillräckliga smittskyddsrutiner, eller inga alls. Regeringen behöver släppa taget i den faktiskt svaga myndighet man hitintills tillåtit styra arbetet och agera självständigt och kraftfullt. Ta in en oberoende stab av forskare som kan ge ett annat perspektiv! Världen har inte blivit ”galen” som Tegnell uttryckte det i sitt sommarprat. Det är vi som kommit att betraktas som galna i världen.

Att den svenska regeringen lutar sig mot en expertmyndighet framförs som något som är inbyggt i den svenska modellen. En högt uppsatt lärarfacklig person sa till mig ”man måste lita på expertmyndigheten”. Men det är faktiskt inte så landet styrs (som tex professor Lars Calmfors påpekat). I normala fall litar inte politiker på en expertmyndighet att fatta beslut om när vi ska ha betyg, eller om de ska läsa om antiken eller inte, för att nämna två enkla och banala exempel. I väldigt många frågor beslutar politiker både mot myndigheters och experters inrådan.

Men i det här fallet lade man alla beslut i händerna på en myndighet som efter nio månaders pandemi har ett förskräckande trackrecord av dåliga förutsägelser och rapporter, som konsekvent förringat riskerna med den här sjukdomen och som konsekvent uppvisar en kontroversiell inställning i förhållande till rekommendationer utfärdade av internationella expertorgan som till exempel användning av munskydd för att bryta smittvägar.

Jag tar en sväng om munskydd innan jag kommer tillbaka till distansundervisning eller inte och om varför det är viktigt. Alla som läser detta vet att den svenska linjen om munskydd också är unik i världen. Trots att WHO, den amerikanska smittskyddsmyndigheten, den tyska motsvarande med flera (med alla?) och nu senast Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) menar att evidensläget är sådant att man bör rekommendera munskydd inomhus där många människor vistas och där det är svårt att hålla avstånd, så vill inte vår myndighet utföra sådana rekommendationer.

Av någon anledning fick KVA:s utlåtande konkurrens i media den dag den släpptes av en dansk studie som, enligt hur den presenterades i riskmedia skulle visa att munskydd inte skyddade mot Covid. Många svenskar läste detta och tänkte att det är nog bra att Folkhälsomyndigheten är tveksam. Anders Tegnell kommenterade själv den danska studien med att den var den bästa för den hade gjorts i verkligheten.

Och här anknyter jag till mitt tidigare inlägg om hur Folkhälsomyndigheten hanterar data och studier. För att de ger just denna studie detta stöd är nämligen återigen ytterst anmärkningsvärt. Det finns en genomgång av studien på Washington Posts hemsida där det till exempel framgår att författarna till studien menar att man bör rekommendera munskydd. Och det framgår att artikeln har använts av Trumpvänliga republikaner som argument för att inte använda munskydd. Så, vad är det här för artikel egentligen? Professorn i statistik på Chalmers, Olle Häggström, gör i ett blogginlägg en ordentlig genomlysning av artikeln.

Han drar följande slutsatser:

  • Studien ger (om något) ett stöd för att munskydd har en skyddande effekt.
  • Men på grund av låg smitta ,då i det danska samhället, blir data inte tillräckligt bra för att ge ett signifikant resultat.
  • Det vill säga: studien visar ingenting, men om den visar något så är det att munskydd ger ett visst skydd mot smitta.

Olle Häggström använder sig av gängse vetenskapligt resonemang när han påpekar att om denna studie hade stoppats in i den typ av metastudier och sammanvägningar som de stora smittskyddsorganisationerna i världen gör hade den adderat till de studier som indikerar en effekt av munskydd. Faktiskt är den (icke statistiskt belagda) skyddande effekten i studien så stor, enligt Olle Häggström att den skulle kunnat förändrat ett R-tal från 1,2 till 1,0, dvs bromsat en smitta från dubblering på en månad till ingen ökning.

Men anledningen till att studien inte kan bevisa detta beror på att den hade fel upplägg för att kunna säga något om något. Detta är den studie Tegnell tyckte var bäst. Återigen är Folkhälsomyndigheten alltså oerhört slarvig, eller vilseledande, i vilken evidens de lutar sig mot eller vilka slutsatser de drar. Jag vill belysa detta med en sak till innan jag vänder åter till distansundervisningsfrågan:

Den 27/10 sade Tegnell att det vi såg inte var en andra våg (lägg märke till att han i samma artikel ser en spridning framförallt bland unga vuxna – vilket är bland annat gymnasieelever).

Samma dag skrev jag på Facebook: ”Nu jävlar gäller det att hålla i hatten. Det börjar blåsa upp en perfekt epidemiologisk och exponentiell storm. … Antalet nya konstaterade smittade har fördubblats på två veckor. Fortsätter det så här går det fort tills det är helt bortom kontroll.”.

Den 2/11 skrev jag: ”Den hemska exponentiella utveckling som jag kunde se för många veckor sedan och också beskrev här på Fb har inte alls bromsats upp. Och med dagens siffror börjar nu IVA-inläggningar och dödstal följa med i den skenande utvecklingen. … I Europa pratar man om att stänga ner och man använder munskydd. Här gör vi varken eller. Det är inte den svenska modellen. Den svenska modellen är att låta folk dö eftersom vi inte vill ställa för stora krav på människor och för att de kan ju använda munskydd fel. Att nu låta gymnasieskolor och universitet vara öppna och ha folk i kollektivtrafik utan munskydd är ett recept på en katastrof. Vi hör vulkanen mullra och vi ser stoftmolnet resa sig, och vi går ut på våra altaner, sippar på lite rosé och undrar vad det är som sker. För någon andra våg kan det ju inte vara. Det har vår myndighet sagt. Det har de i Europa, men inte i Sverige”.

Nu befinner vi oss i den situation som alltså redan i oktober var lätt att förutsäga. Nu dör 50 personer om dagen, en siffra som kommer öka, och det ligger 216 intensivvårdade covid-patienter på IVA i Sverige (en siffra som också kommer att öka).

Det är för mig så oerhört frustrerande att som amatörhobbyepidemiolog, visserligen med en forskarutbildning i biologi och lite statistikkunskaper, vara bättre på att förutsäga vad som pågår än vad Folkhälsomyndigheten varit. Detta gör att jag med stort allvar vill uppmana Anna Ekström och regeringen att ta Folkhälsomyndigheten med en stor nypa salt.

Och då är vi tillbaka på distansundervisning eller inte.

Nu säger Anna Ekström att hon vill vänta så länge hon kan med att stänga gymnasierna. För att det är viktigt med utbildning. Men snälla, vi vet att skola är viktigt. Sluta spela hjälte. Vi skulle inte ha väntat så länge som vi redan gjort. Vi behöver omedelbart stänga alla smittvägar vi kan.

Det finns tre anledningar till att övergång till distansundervisning i gymnasier (och kanske också högstadier) sannolikt viktigt:

1) Smitta på skolorna.

2) Smitta på vägen dit.

3) Att båda dessa förenas av det vi vet om aerosolsmitta och otaliga bevis på ”superspridning” ända sedan utbrottet i Wuhan i våras.

Folkhälsomyndigheten säger att det inte är i skolan smittan sprids. Ändå fylls nyhetsmedia och flöden i sociala media med bevis på motsatsen. Hur kommer det sig? Jag undrar, har man kartlagt smittvägar, eller gör man bara enkel statistik?

Jag ska ge ett exempel (i verkligheten är det inte så perfekt smittspridning men jag vill bara illustrera kaskadeffekten):

Om 15 elever i en klass på 30 blir smittade av en kompis eller lärare och de 15 smittar ner en familj om i snitt 3 andra personer och av dessa åker sedan två vuxna till arbetsplatser där de smittar 4. Då blir den aggregerade statistiken att 15 blivit smittade på gymnasieskolan (varav många kommer ha milda symtom och kanske inte ens testas), 45 personer kommer att ha blivit smittade i hemmen och 180 personer på jobben.

Skolan kommer alltså att ses som den minst farliga miljön. Men det var i själva verket där flest blev smittade vid ett tillfälle. Det var tillfället där smittan hoppade in i de andra miljöerna.

Jag vill påpeka att mitt exempel är helt påhittat, men det illustrerar att man måste tänka både en och två gånger innan man drar slutsatser från statistik. Korrelation (samband) och kausalitet (orsaker) är två väldigt olika saker att undersöka! Och det illustrerar betydelsen av att stänga av alla smittvägar så mycket man kan.

Att framhärda att hålla gymnasierna öppna när det nu snart dör fler i veckan än under hela pandemin i några av våra grannländer och när ett vaccin för riskgrupperna står inför dörren är för mig helt obegripligt. Och jag tror att det är det för många som arbetar i skolan, både elever och lärare. Vi måste använda oss av både en försiktighetsprincip samt ta lärdom av det som sker i Europa där nedstängningar ger effekt.

Vi är alla eniga med dig om att skola är viktigt, Anna Ekström – men våra medmänniskors liv är viktigare.

Stäng alla smittvägar du kan nu, annars kommer den här julen bli ett otäckt trauma för alla, inklusive alla våra elever!

Kommentera
kornhall_gra2
Per Kornhall

Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och skolutveckling.

Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är ”Lärare – En handbok”, ”Omstart för skolans digitalisering” samt ”När skolan blev marknad. Trettio år med friskolor”.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm