FHM:s kommunikation har varit vilseledande

Svenska lärare har fått höra att skolan är en riskfri miljö eftersom barn inte smittar (med en magisk gräns vie 19 när man slutar gymnasiet). Med detta har man också motiverat att skolor hölls öppna i både i våras och nu i höst. Till stöd har man använt bland annat de av forskare sågade datasammanställningar som jag skrev om här. Jag har också skrivit att jag tror en av anledningarna till att man hamnat i den positionen är att man använt alldeles för enkla metoder för att analysera data från smittspårning vilket jag skrev om här.

Det jag ville säga var att man om man bara sammanställer data över var människor har blivit smittade så missar man skolors betydelse för att sprida smittan i ett samhälle. Ett sätt att fånga upp hur det egentligen förhåller sig är naturligtvis epidemiologiska studier där man tittar på vad skolstängningar har för effekt eller stora studier på hur smitta på skolor verkligen ser ut. Det finns nu vad jag förstår ett antal sådana studier. Två av dem beskrivs i en artikel i Svenska Dagbladet.  En av forskarna intervjuas och säger:

– Helt klart är att barn smittar. Den som påstår motsatsen ljuger, säger till SvD professor Michael Wagner, mikrobiolog vid universitetet i Wien, som leder en stor undersökning om coronasmittan vid 243 skolor i Österrike där elever och lärare testas regelbundet under en längre period.

Stänger man inte skolorna så innebär det en ”betydande risk” för samhället, säger han och fortsätter:

– Då ska man också ärligt kommunicera vilka följder ett sådant beslut har, manar Michael Wagner.

I en annan studie där man analyserat data från pandemin med Artificiell Intelligens säger man:

”Bland de många åtgärder som träffades i olika länder var stängningen av skolorna den enda åtgärden som i vår studie hade en signifikant effekt”.

Rapporteringen av forskningen föranledde en ledarkommentar med rubriken ”Fanns det ett pris för ’skol­experimenten’?”. Vilket nog ganska bra sammanfattar evidensläget. För det finns mer evidens. Jag tittade på några av de studier som den europeiska smittskyddsmyndigheten anger i en publikation och ser att det här inte är ett avvikande resultat, tvärtom.

I studien Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions publicerad i Nature tittade man på drygt 6 000 olika interventioner I 79 länder eller regioner och fann att skolstängningar var näst efter radikala begränsningar i antalet människor som får samlas den mest effektiva insatsen.

I ännu en studie, The effectiveness of eight nonpharmaceutical interventions against COVID-19 in 41 countries publicerad på Medrxiv.org som granskade 8 olika insatser i 41 länder med Bayesianska statistiska metoder fann man samma sak fast i omvänd ordning, dvs man såg att stängning av skolor och universitet var det mest effektiva av alla insatser.

Om man ska sammanfatta är alltså evidensläget det motsatta mot vad Folkhälsomyndigheten har hävdat. Äldre elever smittar och skolor är viktiga överföringsplatser för en sådan här smitta. Man kan utifrån det ovanstående med ganska stor säkerhet hävda att en av de viktigaste faktorerna för att vi lyckades få ner smittkurvan i våras var att vi stängde gymnasierna och högskolorna; samt att nedstängda högstadier hade kapat den svenska smittspridningen fortare och hade räddat många liv. På samma sätt hade en tidigare stängning av gymnasier och högstadier i höst med all sannolikhet också gjort det.

Det är viktigt att framhålla två saker. Vilket också sägs i de artiklar jag citerat. Att stänga eller hålla öppet är ingen lätt fråga. Det finns en mängd negativa effekter av att stänga skolor. Poängen här är att man måste vara ärlig med de risker man tar och vad det faktiskt får för konsekvenser. Om man ljuger om faran med öppna skolor under en pandemi ger man regeringen felaktiga underlag och man lurar de lärare som går till skolorna. För att sammanfatta som den tyske forskaren Michael Wagner uttrycker det: ”Håller man skolorna öppna ska man säga att priset är fler döda”.

Det andra jag vill kommentera är varför man kanske inte ska stänga skolor i lägre stadier. Det beror bara på att de är mer lokala. Man kan anta att smitta ändå sprids i ett bostadsområde. Det kombinerat med att både smittsamhet och sjukdom är lägre hos barn, och det faktum att stängningar i lägre åldrar har ännu större samhällsekonomiska konsekvenser (på grund av att det skulle tvinga föräldrar att stanna hemma från sina jobb tex) kan göra det rimligt att ta den risk för smittspridning som också öppna skolor i lägre stadier medför.

Hur som helst är Folkhälsomyndighetens kommunikation i detta bedrövlig och har varit vilseledande. Svenska lärare och vårdpersonal har förtjänat bättre.

Kommentera
kornhall_gra2
Per Kornhall

Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och skolutveckling.

Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är ”Lärare – En handbok”, ”Omstart för skolans digitalisering” samt ”När skolan blev marknad. Trettio år med friskolor”.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm